ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

To Home Page

27.11.2002 :ןורחא ןוכדע ךיראת

סרגנוקל תואנדסה תינכותו ז"ול םכינפל
.ןולמל העגהה תעב סרגנוקה יפתתשמל רסמיי קייודמו אלמ ז"ול ,םייוניש ונכתיו תיפוס הניא תינכותה םכתעידיל

ךירדמה םשו ,המר ,ןונגס ,םלואה םש אנדסה תעשל תקלחנ תואנדסה תינכות

14.12.2002 תבש םוי

11:00 AM
Centre Stage Reds Jaks Royal Arthur Lucky Numbers Lakeside Crazy Horse Pool
  On 1
Turn pattern
Intermediate
Leon Rose
La Rueda
Improvers
Rene Geites
On 1
Turn pattern
Improvers
Patrick & Belen
On 1
Turn pattern
Beginners
Laith & Candice
Cuban
Beginners
Joseph Koniak
On 2
Turn pattern
Beginners
Mario B
 

12:05 PM
Centre Stage Reds Jaks Royal Arthur Lucky Numbers Lakeside Crazy Horse Pool
  On 1
Tricks & Dips
Edie "SalsaFreak"
On 1
Turn pattern
Intermediate
Morry
On 1
Turn pattern
Beginners
Ash
La Rueda
Improvers
Rene Geites
On 1
Turn pattern
Improvers
Susana Montero
On 2
Turn pattern
Intermediate
James Cobo
 

13:10 PM
Centre Stage Reds Jaks Royal Arthur Lucky Numbers Lakeside Crazy Horse Pool
Discussion Forum
Leading and Following
On 1
Turn pattern
Advanced
Milton Cobo
On 2
Turn pattern
Super Advanced
Ismael Otero
  Cuban
Body Movement
Janet
On 1
Footwork
Improvers
Robert Charlemagne
On 2
Footwork
Intermediate
Frankie Martinez
Belly Dancing
Lorna Gow

14:15 PM
Centre Stage Reds Jaks Royal Arthur Lucky Numbers Lakeside Crazy Horse Pool
Timing
Emma Moore & Mushi Noor
On 1
Turn pattern
Intermediate
Super Mario
On 2
Footwork
Advanced
Felipe Polanco
On 2
Footwork
Beginners
Jane Griffiths
On 2
Ladies Styling
Intermediate
Nancy Ortiz
On 1
Ladies Styling
Intermediate
Edie "SalsaFreak"
Spinning
Beginners/ Improvers
Brenda Ramos
 

15:20 PM
Centre Stage Reds Jaks Royal Arthur Lucky Numbers Lakeside Crazy Horse Pool
Discussion Forum
Dancefloor Etiquette
Rueda Improvers
Rafael & Janet
On 1
Turn pattern
Improvers
Saloman & Sandra Rivera
Argentinian Tango
Beginners
Musical Interpretation
Imp+
Ismael Otero
On 2
Ladies Styling
Improvers
Griselle Ponce
On2
Turn pattern
Advanced
Juan Matos & Nancy Ortiz
 

16:25 PM
Centre Stage Reds Jaks Royal Arthur Lucky Numbers Lakeside Crazy Horse Pool
Closed For Rehersals On 1
Turn pattern
Advanced
Super Mario
La Rueda
Intermediates
Rene Geites
On 1
Spinning Turn pattern
Advanced
Neeraj
On 1
Footwork
Beginners
Ash
On 1
Ladies Styling
Intermediates
Susana Montero
On 2
Leading & Following
Technique
Milton Cobo
 

17:30 PM
Centre Stage Reds Jaks Royal Arthur Lucky Numbers Lakeside Crazy Horse Pool
Closed for Rehersals Cuban
Intermediate
Joseph Koniak
On 2
Footwork
Super Advanced
Nelson Flores
On 1
Turn pattern
Improvers
Dean Maynard
CubanBeginners
Rafael & Janet
Cha Cha
Brenda Ramos
On 2
Mens Styling
Intermediate
Frankie Martinez
 

15.12.2002 ןושאר םוי

11:00 AM
Centre Stage Reds Jaks Royal Arthur Lucky Numbers Lakeside Crazy Horse Pool
  On 1
Hollywood Moves
Intermediate
Edie "SalsaFreak"
On 2
Turn pattern
Improvers
Danny
On 1
Turn pattern
Advanced
Patrick & Belen
On 2
Turn pattern
Improvers
Mario B
On 1
Footwork
Improvers
Susana Montero
On 2
Ladies Styling
Intermediate
Griselle Ponce
 

12:05 PM
Centre Stage Reds Jaks Royal Arthur Lucky Numbers Lakeside Crazy Horse Pool
  On 1
Turn pattern
Advanced
Super Mario
On 1
Turn pattern
Improvers
Laith & Candice
  On 2
Footwork
Intermediate
Yessie & Danny
On 2
Ladies Styling
Intermediate
Samantha Erskine
On 2
Footwork
Advanced
Nelson Flores
Lambada
Joseph Koniak

13:10 PM
Centre Stage Reds Jaks Royal Arthur Lucky Numbers Lakeside Crazy Horse Pool
Discussion Forum
TBA
On 1
Footwork
Intermediate
Leon Rose
On 2
Mens Styling
Intermediate
Mushi Noor
On 1
Ladies Styling
Intermediate
Brenda Ramos
La Rueda Super
Advanced
Rene Geites
On 2
Ladies Styling
Advanced
Nancy Ortiz
Rueda
Advanced
Rafael & Janet
Belly Dancing
Lorna Gow

14:15 PM
Centre Stage Reds Jaks Royal Arthur Lucky Numbers Lakeside Crazy Horse Pool
Choreography
Ismael Otero
On 1
Turn pattern
Intermediate
Salomon Rivera
On 2
Footwork
Improvers
Frankie Martinez
  Cuban
Intermediate
Rafael & Janet
On 1
Turn pattern
Improvers
Mushi & Emma
Ladies Styling
Advanced
Universal
Griselle Ponce
 

15:20 PM
Centre Stage Reds Jaks Royal Arthur Lucky Numbers Lakeside Crazy Horse Pool
Discussion Forum
TBA
On 1
Ladies Styling
Advanced
Edie "SalsaFreak"
Spinning On 1
Intermediate
Emma Moore
On 1
Ladies Styling
Intermediate
Sandra Rivera
On 2
Footwork
Improvers
Jimmy Anton
On 1
Mens Styling
Intermediate
Leon Rose
On 1
Turn pattern
Super Advanced
Super Mario
 

16:25 PM
Centre Stage Reds Jaks Royal Arthur Lucky Numbers Lakeside Crazy Horse Pool
Closed for Rehersals On 1
Leading & Following
Technique
Susana & Mario
On 1
Footwork
Super Advanced
Emma Moore
Aregentinian Tango
Intermediate
La Rueda
Advanced
Salsa Lovers
On 2
Ladies Styling
Advanced
Stracy Diaz
On 2
Turn pattern
Advanced
Milton Cobo
 

17:30 PM
Centre Stage Reds Jaks Royal Arthur Lucky Numbers Lakeside Crazy Horse Pool
Closed for Rehersals On 1
Show Moves
Salomon Rivera
Spinning
Advanced
Descarga Latina
On 1
Tricks and Dips
Intermediate
Dean Maynard
On 2
Footwork
Intermediate
Felipe Polanco
On 2
Turn pattern
Advanced
Mario B
On 1
Footwork
Advanced
Leon Rose
 

03-9113102 :ןופלטב וא 13 ירויפיטנומ 'חר הווקת חתפ "אתסיא" ףינסל תונפל שי המשרהל
(הילגנאב הסלסה סרגנוקל רשקב תינליא תא וא תיפי תא שקבל)

.2002 תנשל םלועב הסלסה יעורא תא רגוסש קנעה עוראב לארשי תא וגצייו םולח םישגהל ונתיא ואוב


יום רביעי 14:41 20.11.72
מחר יום חמישי 20.11.82 תאריך אחרון להרשמה לקונגרס באנגליה במחיר הקיים. מיום שישי המחירים עולים וכמו כן לא נוכל להבטיח מקום בקונגרס ובהסעה. אז לכל מי שהמתין לרגע האחרון יש עוד 42 שעות להצטרף לחלום!!!

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 19-03-2009 05:43 PM