תיעוד WebWiz Hebrew Forums
העברה ו/או שינוי שם למסד הנתונים

בשביל רמת אבטחה גבוה מאוד מומלץ לפחות לשנות את שם מסד הנתונים של הפורום ו/או אם הינכם מסוגלים לשנות את המיקום של התיקייה בה נמצא מסד הנתונים.

  1. מצאו את קובץ מסד הנתונים wwForum.mdb שנמצא בתיקיה database אשר נמצאת בתיקית admin.
  2. שנו ו/או העבירו את המיקום של קובץ זה באכסון שלכם.
  3. עריכת שני קבצים בשם common.asp עם עורך טקסט, למשל: כתבן. קובץ common.asp הראשון נמצא בתיקיה הראשית של הפורום וקובץ common.asp השני נמצא בתיקיה בשם admin.
  4. בשני הקבצים האלו אתם תמצאו את שורת הקוד הבאה: -

    strDbPathAndName = Server.MapPath("admin/database/wwForum.mdb")

  5. שנו את החלק המסומן בכחול (admin/database/), לנתיב החדש למסד הנתונים ביחס לקובץ common.asp שערכתם.
  6. שנו את החלק המסומן באדום (wwForum.mdb), לשם החדש של מסד הנתונים של הפורום (יש לשנות לשם קשה שלא יהיה אפשר לגלות בקלות או בכלל לא).
  7. שמרו את השינויים שערכתם בקבצים.
WebWiz Hebrew Forums